ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τοποθετήση διαφημιστικών πινακίδων

Αποκατάσταση όψεων κτιρίου

Καθαρισμός υαλοπινάκων

Ηλεκτρολογικές εργασίες

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Ηλεκτρολογικές εργασίες

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΣ

ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΥΛΩΝΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ

Τομείς δραστηριοτήτων

 • Υδραυλικές εργασίες 
 • Ηλεκτρολογικές εργασίες 
 • Βαψίματα 
 • Σοβατίσματα 
 • Τοποθετήσεις ακίδων – διχτυών 
 • Τοποθετήσεις επιγραφών και διαφημιστικών πινακίδων 
 • Τοποθετήσεις κλιματιστικών 
 • Τοποθετήσεις καμινάδων
 • Καθαρισμός υαλοπινάκων
 • Καθαρισμός δέντρων 
 • Αποκαταστάσεις όψεων κτιρίων 
 • Στολισμός κτιρίων 

CraneWorksRent

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ: 210-9836725 - FAX: 210-9849246
Κιν: 6932255777
E-mail: info@craneworksrent.com

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ελικωνίδων 10
Τ.Κ. 17455 Άλιμος
Αθήνα - Ελλάδα

IS0 9001

© 2021 CraneWorksRent