ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ

ΑΝΥΨΩΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΟΠΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΥΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΥΟ ΓΕΡΑΝΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΡΚ

ΑΠΟΞΥΛΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΣΕ ΘΑΛΑΜΗΓΟ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ LIFE RAFT

ΑΝΥΨΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

ΑΝΥΨΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΥΨΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Τομείς δραστηριοτήτων

 • Υδραυλικές εργασίες 
 • Ηλεκτρολογικές εργασίες 
 • Βαψίματα 
 • Σοβατίσματα 
 • Τοποθετήσεις ακίδων – διχτυών 
 • Τοποθετήσεις επιγραφών και διαφημιστικών πινακίδων 
 • Τοποθετήσεις κλιματιστικών 
 • Τοποθετήσεις καμινάδων
 • Καθαρισμός υαλοπινάκων
 • Καθαρισμός δέντρων 
 • Αποκαταστάσεις όψεων κτιρίων 
 • Στολισμός κτιρίων 

CraneWorksRent

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ: 210-9836725 - FAX: 210-9849246
Κιν: 6932255777
E-mail: info@craneworksrent.com

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ελικωνίδων 10
Τ.Κ. 17455 Άλιμος
Αθήνα - Ελλάδα

IS0 9001

© 2021 CraneWorksRent