ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ

Πλατφόρμες εργασίας από 6m έως 14m

Παρέχουν ανυψωτική ικανότητα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.

Είναι κατασκευασμένα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. 

Προσφέρουν ευκολία στην χρήση και μέγιστη ασφάλεια στις εργασιακές σας δραστηριότητες.

 

Τομείς δραστηριοτήτων εργοεξέδρας

  • Υδραυλικές εργασίες 
  • Ηλεκτρολογικές εργασίες
  • Τοποθετήσεις ακίδων – διχτυών 
  • Τοποθετήσεις επιγραφών και διαφημιστικών πινακίδων 
  • Αποκαταστασεις όψεων
  • Τοποθετήσεις κλιματιστικών 
  • Τοποθετήσεις καμινάδων
  • Καθαρισμός υαλοπινάκων
  • Καθαρισμός δέντρων 
  • Στολισμός κτιρίων 

CraneWorksRent

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ: 210-9836725 - FAX: 210-9849246
Κιν: 6932255777
E-mail: info@craneworksrent.com

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ελικωνίδων 10
Τ.Κ. 17455 Άλιμος
Αθήνα - Ελλάδα

IS0 9001

© 2021 CraneWorksRent